imgOMC
OMC
imgOMC
OMC
راهکار متمرکز مدیریت و نگهداری مراکز مخابراتی (OMC)

راهکار متمرکز OMC یک سیستم نرم افزاری می باشد که جهت مدیریت و نگهداری مراکز مخابراتی از یک نقطه مرکزی به نام سایت OMC و تحت شبکه TCP/IP پیاده سازی و اجرا شده است. هم اکنون این سیستم در برخی استان های کشور فعال می باشد

  • دارای ساختار توزیع شده بدون وابستگی در محل استقرارهای المانهای سامانه
  • پشتیبانی از قابلیت دوگانگی (Redundancy) در پیاده سازی سرورها جهت پایداری سیستم درصورت اختلال در عملکرد یکی از سرورها
  • دارای فایل سرور با قابلیت RAID جهت نگهداری اطلاعات مراکز تحت پوشش

برخی قابلیت های سیستم


  • دریافت آلارم و کلیه اطلاعات مورد نیاز از سایتهای تحت پوشش بدون نیاز به استقرار نیروی انسانی در هریک از سایتها
  • آگاهی از وضعیت سلامت کلیه سایتهای تحت پوشش شامل آتش سوزی، اجرای دستورات بدون مجوز، سرقت و...
  • اعمال دستورات نگهداری، پیکربندی و رفع خرابی بدون نیاز به حضور در سایت
  • اطلاع سریع از خرابی و رفع آن و کاهش و جلوگیری از اتلاف زمان
  • تجمیع امکانات پشتیبانی (شامل قطعات یدکی) در سایت مرکزی
دریافت کاتالوگ نرم افزار