سافت سوئیچ

NGN
ترسیمی کلی از سیستم CARIN-IP1


پلتفرم CARIN-IP1 یک سیستم یکپارچه کلاس 4 (Core Trunking & Routing Switch) یا کلاس 5 (Cloud Telephony Application Server) است که جهت ارائه راهکار به جای سوئیچ های قدیمی و یا در همکاری با آنها توسط شرکت پایا طراحی شده.
این پلتفرم،به سیستم های تلفن ثابت موجود، این امکان را می دهد که در شبکه نسل جدید (NGN)قرار گیرند و اپراتورها بتوانند علاوه بر سرویس های ارزش افزوده VOIP، ارتباط با شبکه تلفنی ثابت را به مشترکین خود ارائه دهند تا مقدمه ای برای مهاجرت آنها به سمت معماری IMS (IP Multimedia Subsystem) را فراهم کنند.

 

سرویس های کلیدی قابل ارائه در CARIN-IP

 

ظرفیت سیستم

قابلیت رجیستر بیش از 200 هزار مشترک کلاس 5
تا حدود 1000خط E1
بیش از 1024 لینک ست SS7 و 2048 لینک سیگنالینگ به ¬ازای هر سیستم.

توپولوژی VoIP در CARIN-IP