طراحی و ساخت ركهای Outdoor با پيش بينی تمامی اجراء لازم جهت نصب BTS های موبايل اعم از WiMax ،GSM ،CDMA  WLL ،Tetra و سیستم های مانیتور و كنترل ترافيك جاده ای در فضای آزاد و شرايط اقليمی مختلف . 
  رک مدل تکی (Single):

-دارای بخش نصب تجهيزات الكترونيكی و مخابراتی در قسمت بالا و بخش پاور در قسمت پایین رک
-قابليت نصب سيستم خنك كننده هوشمندCA5000bكارينروی درب رک
-مجهز به تابلو كنترلAC وDC
-مجهز به يكسو ساز، شارژر و باطريهای داخلی متناسب باتجهيزات منصوبه در رك
-قابليت نصب آداپتورهای استاندارد 19 اينچ در ارتفاع مورد نياز
-دارای انواع سنسورهای آلارم دود، دمای داخل و خارج و درب
-مجهز به ترمينال آلارمهای فوق جهت اتصال به تجهيزات انتقال
-دارای دريچه ورود و خروج فيدر و كابلهای تغذيه و گراند
-دارای ميزتاشومخصوص Laptop و Document Holder درقسمت داخلی درب اصلی
-مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار، رطوبت و برف و باران(IP55)
-رنگ الكترواستاتيك مقاوم در كليه سطوح خارجی
-دارای سقف شيبدار
-دارای دريچه، فن و فيلترهای ورود خروج هوای آزاد به داخل رک
-اجرای سیستمEarthبرای تمامی اجزا
-دارای شابلون پايه جهت سهولت نصب در فونداسيون
-دارای عايق حرارتیدرلایه میانیديواره ها، سقف، كف و كليهدربها
zoom

.

zoom

.

 رک مدل دوبله (Twain):

     - دارای فضای نصب تجهيزات الكترونيكی و مخابراتی در بخش سمت راست رک و تجهيزات پاور در بخش سمت چپ رک
     - قابليت نصب سيستم خنك كننده هوشمند CA5000b كارين روی درب سمت راست
     - مجهز به تابلو كنترل AC و DC
     - مجهز به يكسو ساز، شارژر و باطريهای داخلی متناسب با تجهيزات منصوبه در رک

     -
 قابليت نصب آداپتورهای استاندارد 19 اينچ در ارتفاع مورد نياز
     - دارای انواع سنسورهای آلارم دود، دمای داخل و خارج و درب
     - مجهز به ترمينال آلارمهای فوق جهت اتصال به تجهيزات انتقال
     - دارای دريچه ورود و خروج فيدر و كابلهای تغذيه و گراند
     - دارای ميز تاشو مخصوص Laptop و Document Holder در قسمت داخلی درب اصلی 
     - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار، رطوبت و برف و باران (IP55)
     - رنگ الكترواستاتيك مقاوم در كليه سطوح خارجی
     - دارای سقف شيبدار

     - قابليت نصب ماژولهای فن DC گردش هوای داخلی در ديواره ميانی
     - دارای دريچه، فن و فيلترهای ورود خروج هوای آزاد به داخل رک
     - اجرای سیستم Earth براي تمامی اجزا
     - دارای شابلون پايه جهت سهولت نصب در فونداسيون
     - دارای عايق حرارتی در لایه میانی ديواره ها، سقف، كف و كليه دربها

zoom

.

zoom

.