نگرشی مهندسی و فني در طراحی و ساخت سيستمهای خنك كننده هوشمند قابل نصب در فضای استاندارد 19 اينچ با قابليت كاركرد در رنج وسيعی از دمای محيطی، عمر طولانی، سرويس و نگهداری آسان و قابليت تنظيم ترموستات داخلی متناسب با شرايط محيطی و دمای دلخواه.


      مزایای سیستم :

      - دارای ارتفاع استاندارد 6U و قابل نصب در ركهای استاندارد 19 اینچ
      - تفكيك دريچه های هوای گرم خارجی (Condenser) و دريچه های گردش هوای سرد داخلی (evaporator) در دو وجه مخالف 
        و در نتيجه سهولت در طراحی مسير گردش هوا در رک مورد استفاده 

      - دارای دو فن مستقل گردش هوای خارجی و داخلی
      - مجهز به كانكتور استاندارد برق ورودی و سهولت در نصب و سرويس های دوره ای
      - 
تنظيم دمای كاركرد متناسب با شرايط دلخواه
      - 
دارای مدار محافظ داخلی با محافظت در برابر فشار زياد گاز (Hi pressure) در سيستم
      - دارای مدار محافظ داخلی با محافظت در برابر يخ زدگی (LOW pressure) در سيستم
      - دارای مدار محافظ داخلی با محافظت در برابراضافه جريان
      - مجهز به لوله تخليه آب تقطير شده در دستگاه
      - دارای عايق بندی كامل بخش های داخلی و ايجاد راندمان بالا
      - ولتاژ كاری 220VAC - 50/60HZ تک فاز