نگرشی مهندسی و فنی در طراحی و ساخت سيستمهای خنك كننده هوشمند قابل نصب بر روي درب يا ديواره راكهای با قابليت كاركرد در رنج وسيعی از دماي محيطی، عمر طولانی، سرويس و نگهداری آسان و قابليت تنظيم ترموستات داخلی متناسب با شرايط محيطی و دمای دلخواه .

      مزایای سیستم :

      - دارای عمق كم و قابل نصب بر روی درب يا ديواره راك 
      - تفكيك دريچه های گردش هوای گرم خارجی (Condenser) و دريچه های گردش هوای سرد داخلی (evaporator) در دو وجه  
        مخالف در نتيجه سهولت در نصب و استفاده بر روی ديواره يا درب راك 

      - دارای دو فن مستقل گردش هوای خارجی و داخلی با عمر كاركرد بالا
      - مجهز به كانكتور صنعتی جهت اتصال تغذيه و آلارم ها
      - تنظيم آسان دمای كاركرد از طريق ترموستات ديجيتالی متناسب با شرايط دلخواه
      - دارای مدار محافظ داخلی جهت محافظت در برابر فشار زياد گاز (Hi pressure) در سيستم
      - دارای مدار محافظ داخلی جهت محافظت در برابر يخ زدگی (LOW pressure) در سيستم 
      - دارای مدار محافظ داخلی جهت محافظت در برابر اضافه جريان
      - 
دارای نمايشگر آلارمهای داخلی نظير افزايش فشار و اضافه جريان
      - 
امكان انتقال آلارمهای فوق از طريق ترمينال مربوطه
      - مجهز به لوله تخليه آب تقطير شده در دستگاه
      - دارای عايق بندی كامل بخش های داخلی و ايجاد راندمان بالا
      - سهولت در تعمير و سرويس های دوره ای
      - ولتاژ كاری 220vac-50/60Hz تک فاز