تجهیزات مخابراتی

   

Slider

 راهکار متمرکز OMC

راهکار متمرکز OMC یک سیستم نرم افزاری می باشد که جهت مدیریت و نگهداری مراکز مخابراتی از یک نقطه مرکزی به نام سایت OMC و تحت شبکه TCP/IP پیاده سازی و اجرا شده است. هم اکنون این سیستم در برخی استان های کشور فعال می باشد.

دارای ساختار توزیع شده بدون وابستگی در محل استقرارهای المانهای سامانه پشتیبانی از قابلیت دوگانگی (Redundancy) در پیاده سازی سرورها جهت پایداری سیستم درصورت اختلال در عملکرد یکی از سرورها دارای فایل سرور با قابلیت RAID جهت نگهداری اطلاعات مراکز تحت پوشش

برخی قابلیت های سیستم

  • دریافت آلارم و کلیه اطلاعات مورد نیاز از سایتهای تحت پوشش بدون نیاز به استقرار نیروی انسانی در هر یک از سایتها

  • آگاهی از وضعیت سلامت کلیه سایتهای تحت پوشش شامل آتش سوزی، اجرای دستورات بدون مجوز، سرقت و...

  • اعمال دستورات نگهداری، پیکربندی و رفع خرابی بدون نیاز به حضور در سایت

  • اطلاع سریع از خرابی و رفع آن و کاهش و جلوگیری از اتلاف زمان

  • تجمیع امکانات پشتیبانی (شامل قطعات یدکی) در سایت مرکزی

 

سیستم یکپارچه نگهداری مراکز مخابراتیomc

 

دریافت کاتالوگ نرم افزار