تجهیزات مخابراتی

   

Slider

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات

شرکت در نمایشگاه بین المللی الکامپ 2019

دریافت گواهینامه سافت سوئیچ NGN-IMS

سمینار تحول دیجیتال و صنعت مخابرات ایران

برنامه های نخستین «هفته دیجیتال ایران» اعلام شد

ورود صنایع ارتباطی پایا به بازار IOT

بازدید جناب آقای دکتر ستاری از صنایع ارتباطی پایا

بازدید وزیر مخابرات قطر از شرکت صنایع ارتباطی پایا

طرح ترابردپذیری

نمایشگاه باکوتل

بازدید جناب آقای دکتر واعظی از پایا

بازدید وزیر مخابرات قطراز شرکت صنایع ارتباطی پایا

بازدید وزیر مخابرات قطراز شرکت صنایع ارتباطی پایا