تجهیزات مخابراتی

یکشنبه - ۱۳ آذر - ۱۴۰۱
,

   

Slider

گواهینامه ها

 

 

01 1 Qualification Certificate of Information Services
01 4 Ranking and Qualification Achieving Certificate of the IT Companies
01 3 Membership Certificate of Iran Telecom Industry Syndicate
01 2 Contractor Qualification Certificate from Planning and Budget Organization

 

گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی

گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی

گواهی عضویت سندیکای صنعت مخابرات ایران

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه

 

 

02 1 National Award for Best Commitment in the 3rd National Development Program Awarded by the Director of the National Planning Budget Department of the I.R
02 2 The Election Certificate of the 5th National Communication Information Technology Awarded from the ICT Ministry
02 3 The Election Statue of the 5th National Communication Information Technology Awarded from the ICT Ministry
02 4 Certificate of Appreciation Awarded by Communication Regulatory Authority CRA for the Implementation of Mobile Number Portability MNP

 

لوح تقدیر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

لوح برگزیده پنجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تندیس برگزیده پنجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

لوح تقدیر اجرای طرح ترابرد پذیری شماره های تلفن همراه از سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی

 

 

03 1 Sample Confirmation Certificate for Carin IP1 Awarded by CRA Communication Regulatory Authority
03 2 Sample Confirmation Certificate for Carin IP1 Awarded by Mashhad Ferdowsi University
03 3 Production Confirmation Certificate for Carin IP1 Awarded by Industry Mining and Trade Organization of Tehran Province
03 4 Customer Satisfaction for the Switching System Performance of Kaveh Industrial and Service Estate

 

از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی Carin-IP1 گواهی تایید نمونه

از دانشگاه فردوسی مشهد Carin-IP1 گواهی تایید نمونه

از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران Carin-IP1 گواهی تایید تولید

رضایت نامه عملکرد سویچ شهرک صنعتی خدماتی کاوه

 

 

04 1 Winner of the First Prize form The 12th Kharazmi International Awards Academy for the Best Applied Project Awarded by the President of the I.R
04 2 Winner of the 1st Prize from ICT in the 7th National Festival of Communication and Information Technology for Exporting Knowledge Based Products
04 3 Membership Certificate in the Expert Association of the Research Development Centers of the Ministry of Industry Mining and Trade
04 4 Capabilities Localization Certificate Awarded by Industry and Mine Ministry

 

گواهینامه رتبه یک تحقیقات کاربردی دوازدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی از رئیس جمهور

رتبه اول صادرات محصولات دانش بنیان در هفتمین جشنواره ملی فاوا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

گواهی عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت

گواهینامه بومی سازی توانمندیها از وزارت صنایع و معادن

 

 

05 1 Election of the Chairman of Relation with Industry Committee of IEEE Iran Section
05 2 Selection of the Outstanding Engineers of the Year 2017 in the field of Electrical Computer Engineering Department of the Academy of Sciences
05 3 Tablet of the Supreme Elite Assembly of Iran Management
05 4 Appreciation Tablet as the Chosen Industrial Pioneer Awarded by Ministry of Industry Mining and Trade

 

IEEE انتخاب رئیس کمیته ارتباط با صنعت بخش ایران

انتخاب مهندس برجسته سال 1395 در مهندسی برق و کامپیوتر فرهنگستان علوم

لوح مجمع عالی نخبگان مدیریت ایران

لوح تقدیر بعنوان پیشکسوت صنعتی نمونه از وزارت صنعت، معدت وتجارت

 

 

06 1 Activity Permission from Computer Guild Organization of Tehran Province
06 2 Statuette of Thanks for Chosen Research and Development Company in Tehran Awarded by Industry and Mine Organization of Tehran Province
06 3 Appreciation Tablet Awarded by 25th Tehran International Exhibition
06 4 Certificate of Appreciation Awarded by Industry Mine Organization of Tehran Province

 

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

تندیس لوح سپاس واحد نمونه پزوهشی و تحقیقاتی استان تهران سازمان صنایع و معادن استان نهران

لوح تقدیر بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی تهران

لوح سپاس سازمان صنایع و معادن استان تهران

 

 

07 1 Certificate of Knowledge Based Companies and Institutions
07 2 Elite Business Club and Certificate of Rank A
07 3 Contractor of Mobile Communication Company and Certificate of Rank A
07 4 National Award for Exports Awarded by the President of the I.R

 

گواهی شرکت ها و موسسات دانش بنیان

باشگاه نخبگان کسب و کار A گواهینامه رتبه

پیمانکاری شرکت ارتباطات سیار A گواهینامه رتبه

گواهی صادر کننده نمونه سال 1383 از رئیس جمهور

 

 

08 1 The Commemorative Statuette Awarded in the National Day of Industry and Mine I.R
08 2 Appreciation Tablet of Commendation Awarded in the National Day of Industry and Mine I.R
08 3 The Commemorative Statuette Awarded in the National Day of Industry and Mine I.R
08 4 Appreciation Tablet as Examplary Manufacturer in Metal Electrical and Electronics Industries Awarded in 2012

 

تندیس گرامی داشت روز ملی صنعت و معدن سال 1394

لوح تقدیر گرامی داشت روز ملی صنعت و معدن سال 1394

تندیس گرامی داشت روز ملی صنعت و معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت سال 1391

لوح تقدیر واحد نمونه تولیدی صنایع فلزی، برق و الکترونیک سال 1391در روز ملی صنعت و معدن

 

 

09 1 Congratulation of Deputy Minister of Information and Communication Technology on Selection of Electrical Electronics and Metal Industries Company
09 2 Iran Trade Promotion Organization Award to Examplary Exporter of I.R
09 3 Chosen Industrial Complex for Best Commitment in Industrial Development Awarded by the Minister of Industries Mines of the I.R
09 4 The Golden Tablet Awarded by the 4th Festival of the Sponsors of Science and Technology

 

تبریک انتخاب واحد نمونه تولیدی برق ، الکترونیک و صنایع فلزی از طرف معاون وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات

تندیس صادرکننده نمونه سال 1382 از طرف سازمان توسعه و تجارت ایران

لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی در سال 1381 وزارت صنایع و معدن

لوح زرین چهارمین جشنواره بانیان علم و صنعت

 

 

10 1 Elected Statuette Awarded by National Green Economy Festival
10 2 Elected Appreciation Tablet Awarded by National Green Economy Festival
10 3 Letter of Thanks Awarded by the Mailroom of the 6th National Productivity Festival
10 4 The Commemoration of the Inventors Innovators and Researchers Awarded by 12th Kharazmi International Festival

 

تندیس منتخب جشنواره ملی اقتصاد سبز

لوح تقدیر منتخب جشنواره ملی اقتصاد سبز

سپاس نامه دبیرخانه ششمین چشنواره ملی بهره وری

لوح بزرگداشت مخترعان، مبتکران و پژوهشگران از دوازدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی

 

 

11 1 ISO 9001 Quality Management System Certificate
11 2 ISO 14001 Environmental Management System Certificate
11 3 OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management Certification
11 4 Appreciation Statuette Awarded by Tedjarat Bank of Iran

 

ISO 9001 گواهی سیستم مدیریت کیفیت

ISO 14001 گواهی سیستم مدیریت زیست محیطی

OHSAS 18001 گواهی سیستم ایمنی و بهداشت شغلی

تندیس تقدیر از بانک تجارت

 

 

supply radio equipment production sales services License
12 2 Operation License by the Ministry of Industries Mines of the I.R
12 3 Attachment List of Operation License by the Ministry of Industries and Mines of the I.R
12 3 Certificate of member of International Consultants and Contractors Association of Iran

 

پروانه عرضه خدمات تولید و فروش تجهیزات رادیویی

پروانه بهره برداری از وزارت صنایع ومعادن ایران

لیست پیوست پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن ایران

گواهی عضویت انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

 

خواندن 2644 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 05 شهریور 1401 12:58