تجهیزات مخابراتی

سه شنبه - ۱۹ فروردین - ۱۳۹۹
,

   

Slider
پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 17:00

سرویس Exchange Operator

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 16:45

سرویس IP-USM

چهارشنبه, 06 تیر 1397 ساعت 14:49

صفحه کلید توسعه SMT- i5264B

سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 13:53

سرویس Office Communicator

سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 13:48

گوشی تلفن SMT-W5120

سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 13:47

تلفن دیجیتال DS-5007S

سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 13:46

تلفن دیجیتال DS-5014S

سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 13:46

تلفن دیجیتال DS-5021D

صفحه1 از2