تجهیزات مخابراتی

چهارشنبه - ۱۳ اسفند - ۱۳۹۹
,

   

Slider
سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 09:51

تلفن تحت شبکه SMT- i5220

سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 09:50

تلفن تحت شبکه SMT- i5210

سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 09:49

تلفن تحت شبکه SMT- i3105

سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 09:45

سیستم Carin-SCM

صفحه2 از2