تجهیزات مخابراتی

دوشنبه - ۳ آبان - ۱۴۰۰
,

   

Slider
سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 09:45

سیستم Carin-SCM

سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 09:45

سیستم Carin IP-PBX 7400

سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 09:44

سیستم Carin IP-PBX 7200

سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 09:44

سیستم Carin IP-PBX 7070

سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 09:42

سیستم Carin IP-PBX 7030

یکشنبه, 03 دی 1396 ساعت 13:37

مرکز تلفن دیجیتال