تجهیزات مخابراتی

چهارشنبه - ۱۵ تیر - ۱۴۰۱
,

   

Slider

شرکت های نفتی و پتروشیمی

 


شرکت پتروشیمی تبریز

Tabriz Petrochemical Company

 • مرکز تلفن 1000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ، کنسولهای اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 • توسعه و راه اندازی ترانک دیجیتال شهری
 

شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر

Mahshahr Petrochemical Company Razi
 • مرکز تلفن 2000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال و آنالوگ بمنظور ارتباط با مناطق مختلف، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل
 • توسعه مشترکین و راه اندازی ترانک‌های دیجیتال شهری
 • تغییر سیگنالینگ ترانک‌های دیجیتال شهری

 


پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

Research Institute Polymer Petrochemical Iran
 • مرکز تلفن 1000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ، کنسولهای اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 • توسعه و راه اندازی ترانک دیجیتال شهری
 

شرکت نفت فلات قاره ایران

Oil Off Continent Iran Company
 • طراحی، تولید، نصب و را ه اندازی پنج مرکز تلفن دیجیتال کارین درساختمان مرکزی و جزایر به همراه ترانک‌های شهری دیجیتال و آنالوگ، کنسولهای اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل، عملکرد مرکز بصورت Local / Transit

 

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

Special Economic Zone Petrochemical Organization
 • مرکز تلفن 200 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

shahid Tondgovian Petrochemical
 • پتروشیمی شهید تندگویان: مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال و آنالوگ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب

 

شرکت مهندسی مشاور چگالش

chegalesh Engineering Consulting Company
 • فاز دوم پتروشیمی شهید تندگویان: مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال و آنالوگ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

شرکت نفت قلات قاره ایران (خارک)

Oil Off Continent Iran Company
 • مرکز تلفن 2000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل

 

شرکت مهندسی طرح و پالایش

engineering design refining Company

 • مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

شرکت پتروشیمی فن آوران

Fan Avaran Petrochemical Company
 • مرکز تلفن 500 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال و آنالوگ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل

 

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

BuAliSina Petrochemical Company
 • مرکز تلفن 200 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی

Company design and engineering petrochemical industries
 • پروژه آمونیاک سوم رازی: مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب

 

سازمان منطقه ویژه ی اقتصادی انرژی پارس

Pars Energy Special Economic Zone Organization
 • مرکز تلفن 400 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال ارتباطی با مرکز تلفن بالادستی، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 • مرکز تلفن دوم
 

شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

oied
 • مرکز تلفن 400 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال ارتباطی با مرکز تلفن بالادستی، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 • مرکز تلفن دوم

 

شرکت پتروشیمی غدیر

Ghadir Petrochemical Company
 • مرکز تلفن 600 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم پروژه نمکزدایی دهلران

oied
 • واحد نمکزدایی: مرکز تلفن 500 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 • کمپ مسکونی: مرکز تلفن 500 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب

 

 

خواندن 524 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 11 اسفند 1399 10:06