تجهیزات مخابراتی

یکشنبه - ۱۳ آذر - ۱۴۰۱
,

   

Slider

وزارتخانه و سازمان

 


وزارت راه و شهرسازی

Ministry Urban Development
 • مرکز تلفن 1000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ، کنسولهای اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

وزارت آموزش و پرورش

Education Ministry
 • مرکز تلفن 2000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال و آنالوگ بمنظور ارتباط با مناطق مختلف ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل

 


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

Culture Islamic Guidance Ministry
 • مرکز تلفن 1000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ، کنسولهای اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

وزارت تعاون

Ministry Cooperatives
 • مرکز تلفن 1000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ، کنسولهای اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب

 


وزارت بازرگانی

Department Commerce
 • مرکز تلفن 200 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

وزارت دفاع

Defense Shahid Shiroodi Complex Ministry
 • مجتمع شهید شیرودی: مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب

 


سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور

National Roads Transportation Organization
 • مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

سازمان بنادر و دریانوردی

Ports Maritime Organization
 • مرکز تلفن 2000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل

 


سازمان تامین اجتماعی

Social inssurance Organization
 • ساختمان مرکزی: مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 • اداره درمان تهران: مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 • مدیریت درمان سیستان وبلوچستان: مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

سازمان قضایی نیروهای مسلح

Judiciary Armed Forces Organization
 • مرکز تلفن 500 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل

 


سازمان زندان ها

Organizations prisons
 • مرکز تلفن 200 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی

East Azerbaijan Regional Water Organization
 • مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب

 


سازمان صنایع دفاع

Industries Defense Organization
 • مرکز تلفن 200 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

سازمان آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

Sistan Baluchestan Regional Water Organization
 • مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب

 


سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

Registration Real Estate documentation organization
 • مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

سازمان مدیریت صنعتی

Industrial Management Institute
 • مرکز تلفن 700 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل

 


سازمان عمران اراک

17 Arak Construction Organization
 • مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

سازمان عمران کرمان

18 Kerman Civil Engineering Organization
 • مرکز تلفن 500 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال و آنالوگ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل

 


سازمان بازرسی کل کشور

19 National Inspection Organization
 • مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

استانداری خراسان رضوی

20 Razavi Khorasan Governorate
 • مرکز تلفن 1000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ، کنسولهای اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب

 


استانداری سیستان و بلوچستان

21 Sistan Baluchistan Governorate

 

 • مرکز تلفن 1000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ، کنسولهای اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

قوه قضائیه

22 Judiciary Justice and General Administration of Support and Services
 • دادگستری: مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 • اداره کل پشتیبانی و خدمات: مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب

 


سازمان صدا و سیما

23 Broadcasting Organization
 • مرکز تلفن 3000 شماره ای دیجیتال کارین (طرح پرظرفیت) به همراه 800 پورت ترانک آنالوگ و دیجیتال جهت مسیریابی های پیچیده برای مشترکین داخلی، بیرونی و مرکز تلفن قدیمی ، کنسولهای اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل،Voice Mail
 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان

24 Management planning organization Zanjan
 • مرکز تلفن 700 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب

 


شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

25 West Azerbaijan Regional Water Company
 • مرکز تلفن 200 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

26 Sistan Baluchistan Regional electricity
 • مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب

 


اداره کل امور اقتصادی و دارایی تبریز

27 General Administration Economic Affairs Finance Tabriz
 • مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

سازمان بازرسی کل کشور

28 National Inspection organization
 • مرکز تلفن 2000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل

 


استانداری مازندران

29 Mazandaran Governorate
 • مرکز تلفن 200 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

صندق تعاون کشور

30 country cooprate fund
 • مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب

 


شرکت آب و فاضلاب شهر زاهدان

31 Zahedan water sewage company
 • مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

 

 

 

 

خواندن 817 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 19 مرداد 1401 15:19