تجهیزات مخابراتی

چهارشنبه - ۱۵ تیر - ۱۴۰۱
,

   

Slider

وزارتخانه و سازمان

 


وزارت راه و شهرسازی

Ministry Urban Development
 • مرکز تلفن 1000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ، کنسولهای اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

وزارت آموزش و پرورش

Education Ministry
 • مرکز تلفن 2000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال و آنالوگ بمنظور ارتباط با مناطق مختلف ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل

 


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

Culture Islamic Guidance Ministry
 • مرکز تلفن 1000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ، کنسولهای اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

وزارت تعاون

Ministry Cooperatives
 • مرکز تلفن 1000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ، کنسولهای اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب

 


وزارت بازرگانی

Department Commerce
 • مرکز تلفن 200 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

وزارت دفاع

Defense Shahid Shiroodi Complex Ministry
 • مجتمع شهید شیرودی: مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب

 


سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور

National Roads Transportation Organization
 • مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

سازمان بنادر و دریانوردی

Ports Maritime Organization
 • مرکز تلفن 2000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل

 


سازمان تامین اجتماعی

Social inssurance Organization
 • ساختمان مرکزی: مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 • اداره درمان تهران: مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 • مدیریت درمان سیستان وبلوچستان: مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

سازمان قضایی نیروهای مسلح

Judiciary Armed Forces Organization
 • مرکز تلفن 500 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل

 


سازمان زندان ها

Organizations prisons
 • مرکز تلفن 200 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی

East Azerbaijan Regional Water Organization
 • مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب

 


سازمان صنایع دفاع

Industries Defense Organization
 • مرکز تلفن 200 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

سازمان آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

Sistan Baluchestan Regional Water Organization
 • مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب

 


سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

Registration Real Estate documentation organization
 • مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

سازمان مدیریت صنعتی

Industrial Management Institute
 • مرکز تلفن 700 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل

 


سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

Registration Real Estate documentation organization
 • مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

سازمان مدیریت صنعتی

Industrial Management Institute
 • مرکز تلفن 700 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل

 

 

 

 

خواندن 667 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 27 ارديبهشت 1400 14:08